519-582-041 | Całodobowy dyżur

Wyznajemy wartości takie jak szacunek, zrozumienie dla cierpienia, zachowanie pamięci oraz chęć pomocy. Jeżeli w związku ze śmiercią osoby bliskiej potrzebujesz pomocy podczas organizacji pogrzebu, zadzwoń – 24h /7 dni w tygodniu.

Parafie

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej

Znaczna odległość, jaką musieli pokonywać wierni z osiedla Śmiłowice do kościoła Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela, by móc uczestniczyć w obrzędach religijnych, była dużą niedogodnością. Dlatego też w roku 1966 pojawiła się idea, by odprawiać msze święte w prywatnym domu, co miało ułatwić wiernym dostęp do obrzędów.

Parafia św. Antoniego z Padwy

Rozbudowa mikołowskiej dzielnicy Reta spowodowała, że konieczne okazało się wydzielenie nowej parafii dla osób zamieszkujących ten region. W roku 1994 pojawiła się idea budowy kościoła oraz dokonania odpowiedniego podziału administracyjnego. Początkowo wierni gromadzili się podczas nabożeństw majowych pod krzyżem na Recie.

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła

Pierwsza wzmianka o istnieniu kościoła w Paniowach, pochodzi z roku 1325. Najazd księcia Wacława rybnickiego na te tereny w roku 1473 spowodowała, iż kościół uległ zniszczeniu a dwa lata później parafia przestała istnieć. Odbudowa świątyni była możliwa dopiero w 1506 roku.

Parafia św. Wawrzyńca

Pierwsze informacje o istnieniu parafii w Mokrem pochodzą z połowy XIV wieku. Początkowo nabożeństwa dla jej wspólnoty były odprawiane w kościele drewnianym. Po około 250 latach, w połowie XVI wieku, zastąpił go budynek murowany, jednakże nie da się dokładnie ustalić daty jego budowy.

Parafia św. Urbana Papieża i Męczennika

Wspólnota z dzielnicy Kamionka, należąca pierwotnie do parafii św. Wojciecha, w roku 1966 rozpoczęła starania o wydzielenie własnej parafii. Wynikało to z dużej ilości wiernych, którzy domagali się świątyni zlokalizowanej w bliższej okolicy. Zbiegło się to z planami likwidacji kapliczki Pytlików, która miała nastąpić w związku z budową drogi.

Parafia św. Mikołaja

Historia kościoła św. Mikołaja sięga XIII wieku, kiedy to drewnianą świątynie otoczyli mieszkańcy 5 metrowym murem, dla ochrony przed najazdami husytów. Na początku XVI wieku postanowiono wybudować nowy kościół, gdyż poprzedni uległ znacznemu zniszczeniu. Był to już budynek w większości murowany a ufundowała go szlachecka rodzina Bujakowskich.

Parafia w Borowej Wśi

Borowa Wieś, leżąca administracyjnie w obszarze miasta Mikołów była typowym przykładem miejscowości Górnego Śląska, która pod koniec XIX wieku przeszła dużą metamorfozę, związaną z napływem rzeszy nowych mieszkańców, podążających za pracą i lepszymi warunkami bytowymi. Ściśle powiązane były z tym starania o wydzielenie parafii oraz postawienie kościoła.

Parafia św. Wojciecha

Kościół parafialny nosi miano Bazyliki Mniejszej, został wybudowany w latach 1843-1861, reprezentuje styl neogotycki. Parafia ta, w XIX wieku była niezwykle rozległa. Napływ ludności w okolice Górnego Śląska, szczególnie widoczny na początku XX wieku spowodował, iż konieczne było wydzielenie mniejszych parafii, mogących swobodnie obsłużyć tak dużą liczbę wiernych.

Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela

Na początku XX wieku, Salwatorianie, mający dom swojego zgromadzenia w Trzebini, borykali się z problemem dużej ilości kandydatów, chcących przynależeć do ich zakonu. Dlatego też podjęli starania, by utworzyć kolejny dom w rejonach Górnego Śląska, skąd pochodziła największa liczba chętnych osób.

Kontakt

ZAKŁAD POGRZEBOWY MIKOŁÓW

Partner grupy CONSOLATIO

11 + 1 =

Mikołów