519-582-041 | Całodobowy dyżur

Wyznajemy wartości takie jak szacunek, zrozumienie dla cierpienia, zachowanie pamięci oraz chęć pomocy. Jeżeli w związku ze śmiercią osoby bliskiej potrzebujesz pomocy podczas organizacji pogrzebu, zadzwoń – 24h /7 dni w tygodniu.

Kremacje

Choć w niektórych środowiskach wciąż może ona jeszcze wzbudzać kontrowersje, należy podkreślić, iż kremacja jako sposób pochówku osoby zmarłej pozostaje w pełni zgodna zarówno z polskim prawem, jak i obrządkiem kościoła chrześcijańskiego.

Prowadzony przez nas zakład pogrzebowy zawarł kremację na liście oferowanych usług. Zdajemy sobie sprawę z rosnącego grona osób, w które ten sposób pragną pożegnać zmarłych bliskich.

Wszystkie osoby zainteresowane kremacją jako formą pochówku, powinny mieć na uwadze, iż nie każdy cmentarz wyposażony jest w kolumbarium, w którym złożyć można urnę z prochami. Pomimo tego utrudnienia, kremacja jest metodą pożegnania zmarłych wyjątkowo popularną ze względu na ekonomiczność tego rozwiązania, która powiązana jest z małym rozmiarem urny. Pozwala to nie tylko na obniżenie kosztów pogrzebów, ale również na chowanie bliskich w grobach rodzinnych.

Pracownicy naszego zakładu pogrzebowego służą poradą i pomocą w zakresie wyboru urny oraz udzielają wszystkich niezbędnych informacji na temat tej formy pochówku. Całodobowe wsparcie naszych Klientów dostępne jest dla nich przez siedem dni w tygodniu.

Podstawowe Usługi

• Całodobowy przewóz zwłok z dowolnego miejsca
• Transport osób zmarłych
• Organizacja ceremonii pogrzebowych świeckich i wyznaniowych
• Profesjonalna obsługa ceremonii pogrzebowej
• Pomoc w wyborze trumny, urny, relikwiarza
• Pomoc w przystrojeniu grobu
• Przygotowanie zmarłych do pochówku
• Usługi florystyczne
• Pomoc w doborze oprawy muzycznej
• Pomoc w organizacji stypy
• Kremacje
• Nekrologi, pożegnania w prasie oraz klepsydry

Kontakt

ZAKŁAD POGRZEBOWY MIKOŁÓW

Partner grupy CONSOLATIO

13 + 11 =

Mikołów