519-582-041 | Całodobowy dyżur

Wyznajemy wartości takie jak szacunek, zrozumienie dla cierpienia, zachowanie pamięci oraz chęć pomocy. Jeżeli w związku ze śmiercią osoby bliskiej potrzebujesz pomocy podczas organizacji pogrzebu, zadzwoń – 24h /7 dni w tygodniu.

Cennik

Potrzebujesz wyceny? Zadzwoń.

Wszystkie osoby, które stanęły przed koniecznością pochowania osoby zmarłej, informujemy, że w naszym zakładzie istnieje możliwość zorganizowania pogrzebu o kosztach nieprzekraczających sumy zasiłku pogrzebowego przyznawanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Organizacja pogrzebu jest procesem skomplikowanym, którego koszt zależy od szeregu czynników branych pod uwagę podczas rozmowy z bliskimi zmarłej osoby.

Na wycenę usługi wpływają:

  • rodzaj pochówku (tradycyjny lub kremacja),
  • rodzaj trumny lub urny,
  • rodzaj oraz ilość zamówionych kwiatów i wieńców,
  • dodatkowa pomoc związana z przygotowaniami do pogrzebu.

W celu dokonania oceny kosztów pogrzebu, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym zakładem.

Podstawowe Usługi

• Całodobowy przewóz zwłok z dowolnego miejsca
• Transport osób zmarłych
• Organizacja ceremonii pogrzebowych świeckich i wyznaniowych
• Profesjonalna obsługa ceremonii pogrzebowej
• Pomoc w wyborze trumny, urny, relikwiarza
• Pomoc w przystrojeniu grobu
• Przygotowanie zmarłych do pochówku
• Usługi florystyczne
• Pomoc w doborze oprawy muzycznej
• Pomoc w organizacji stypy
• Kremacje
• Nekrologi, pożegnania w prasie oraz klepsydry

Kontakt

ZAKŁAD POGRZEBOWY MIKOŁÓW

Partner grupy CONSOLATIO

12 + 1 =

Mikołów